Energia-akatemia

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
sideBarEnergia-akatemia

Sähköposti Tulosta PDF

heinat

Helsingin yliopiston Maataloustieteiden laitos, Seinäjoen ammattikorkeakoulun SeAMK Elintarvike ja maatalous sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikkö ovat käynnistäneet Maaseudun energia-akatemia -nimisen hankkeen. Tavoitteena on maatalouden energiatietouden ja energian tehokkaan käytön lisääminen sekä tilojen omien uusiutuvien energialähteiden tehokas käyttöönotto. Hankkeessa tuotetaan tietoa maatalouden energian käytöstä, ratkaisumalleja energiatehokkuuden parantamisesta sekä uusiutuvien energioiden käyttöönotosta. Hankkeessa tuotetaan myös kattava maatalouden energiainformaatioaineisto, jossa on koottu yksiin kansiin maatalouden energia-asiat.

 

Viljelijöiden ohella hankkeessa on mukana laitevalmistajia, joiden kanssa haetaan uusia innovaatioita energian käyttöön ja tuotantoon. Tulokset ohjaavat maatalouskoneteollisuutta tuottamaan energiatehokkaita koneita sekä rakentamaan uusia energiantuotantoon tai -säästöön liittyviä koneita.

 

Uudet, energiaa säästävät tuotantomenetelmät ja uudet energiantuotantoprosessit edellyttävät alan toimijoiden aiempien tietojen päivitystä. Tähän tavoitteeseen päästään tuottamalla korkealaatuinen tietoaineisto sekä järjestämällä valtakunnallinen seminaarikierros.  Tuotantoprosesseista tarkastellaan yksittäisten työvaiheiden lisäksi myös kokonaisten tuotantoketjujen energiantarvetta. Näin paljastetaan energiankäytön pääkohteet ja mahdollistetaan kokonaisvaltainen energiankulutuksen tarkastelu.

 

Hämeen ELY-keskus rahoittaa Maaseudun energia-akatemia -hanketta valtakunnallisena.